Dynamické odezvy v energetických materiálech

Mikroškálové a mesoškálové jevy (<1 μm) hrají dominantní roli ve výsledných makroskopických vlastnostech široké škály typů materiálů, např. komplexních tekutin či kompozitních materiálů. Prediktivní modelování a simulace odezvy materiálů vyžaduje víceškálové modelování na délkových a časových škálách sahající od atomů až po kontinuum. Modelování a simulace na mesoškále vzhledem k velikosti systému je na jedné straně mimo možnosti molekulárních simulací a na druhé straně simulace na úrovni kontinua nedokáží explicitně zahrnout mikrostrukturu materiálu a spoléhají se tak na fenomenologické modely. Zaměřujeme se na vývoj nových metod pro částicové mesoškálové modelování časo-prostorového uvolňování energie, přenosu tepla, přenosu hmoty a chemické reaktivity energetických materiálů. Naším cílem je vytvořit rigorózní, dobře podložený a obecný výpočetní přístup pro systematické studie zaměřené na identifikaci a charakterizaci základních aspektů dynamické odezvy v energetických materiálech.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.