Kontinualizace vsádkových výrob

Návrh technologie pro přechod ze vsádkové výroby na kontinuální studujeme konkrétně na případu N-alkylačních reakcí pro syntézu léčiv. Tato případová studie N-alkylace derivátů kyseliny lysergové představuje rychlou exotermickou reakci probíhající na rozhraní mezi vodnou a organickou fází. Rychlá reakce na fázovém rozhraní je umožněna díky přítomnosti tzv. katalyzátoru fázového přenosu. Současný stav přípravy zahrnuje vsádkový proces s výtěžky pouze kolem 80 % a použití toxických alkylačních činidel. Intenzifikace této reakce, která je limitována přenosem hmoty na fázovém rozhraní má potenciál pro zvýšení výtěžku i pro nahrazení toxického alkylačního činidla ekologičtější, ale méně aktivní alternativou, např. methylkarbonátem.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.