Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina chemie a fyziky aerosolů

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Vyrobeno Obsluha
Absorption photometer – model AE33 / Magee Scientific, Ltd. (UK)   Měření absorpce světla aerosolovými částicemi pro 7 vlnových délek (370 – 950 nm) 2019 Suchánková
Aerodynamic Particle Sizer – model 3321 / TSI, Inc. (USA)   Měření velikostního rozdělení aerosolových částic od 550 nm do 20 µm 2001, 2005, 2012, 2021 Roztočil Ondráček
Compact Time of Flight Aerosol Mass Spectrometer, model C-TOF-AMS / Aerodyne Research, Inc. (USA)   Kontinuální měření chemického složení a velikostního rozdělení aerosolů v reálném čase 2010 Lhotka
Aerosol Time of Flight Mass Spectrometer (TOF-ACSM) / Aerodyne Research, Inc. (USA)   Kontinuální on-line měření koncentrací atmosférických aerosolů a jejich chemického složení 2019 Lhotka
Automated filter material tester / ÚCHP   Měření velikostně rozlišené (20 – 400 nm) filtrační účinnosti vzorků filtračních materiálů 2010 Ondráček
Automated PPE tester / ÚCHP   Měření velikostně rozlišené filtrační účinnosti osobních ochranných prostředků dýchacích cest 2022 Ondráček
Semi-Continuous OC-EC Field Analyzer / Sunset Laboratory, Inc. (USA)   Měření organického a elementárního uhlíku ve dvou velikostních frakcích atmosférického aerosolu 2008 Vodička
Cloud Condensation Nuclei Counter – CCN 200 / Droplet Measurement Technologies, LLC (USA)   Kontinuální on-line měření koncentrace konden. jader a aktivačních vlastností aerosolových částic 2018 Moravec
Hygroscopic tandem differential mobility analyzer – model HTDMA ICPF / ÚCHP   Měření velikostně rozlišených hygroskopických vlastností aerosolových částic 2008 Ondráček
Electrostatic Classifier (model 3082 and 3081A) / TSI, Inc. (USA)   Pravidelné kalibrace aerosolových hmotnostních spektrometrů ToF-ACSM a c-ToF-AMS a aerosolového spektrometru SMPS 2020 Lhotka
Integrating nephelometer – model Aurora 4000 / Ecotech (Austrálie)   Měření celkového a zpětného rozptylu světla na aerosolových částicích pro 3 různé vlnové délky (450, 525 a 635 nm) 2020 Suchánková
Ion Chromatography System, Dionex ICS-5000+ / Dionex, Thermo Fisher Scientific (USA)   Analýza vzorků na obsah cukrů 2016 Ševčíková Slováková
Ion Chromatography System, HPLC / Watrex Praha s.r.o. (ČR)   Analýza vzorků na obsah ve vodě rozpustných iontů 2003 Ševčíková Slováková
Ion Chromatography System, HPLC with Dionex™ AS-AP Autosampler / Dionex, Thermo Fisher Scientific (USA)   Analýza vzorků na obsah ve vodě rozpustných iontů 2011 Ševčíková Slováková
Condensation Particle Counter, modely CPC 3025, 3x 3750, 3x 3772, 2x 3775 a 3778 / TSI Incorporated (USA)   Měření početní koncentrace aerosolových částic 2007 (2x) 2018 (5x) 2020 (2x) Roztočil Ondráček Moravec Lhotka
Ambient Metals Monitoring System, Model Xact625i / SailBri Cooper, Inc. (USA)   Kontinuální on-line měření koncentrací PM a prvkového složení 2020 Windell
Fog Monitor – model FM-120 / Droplet Measurement Technologies, LLC (USA)   Stanovení množství a rozdělení velikostí mlžných kapek 2021 Julaha
Ultrafine Particle Monitor (model 3031) / TSI, Inc. (USA)   Měření početní distribuce a koncentrace částic v rozsahu 20 – 1000 nm 2011 Mašková
Prague aerosol calibration center / TSI, Inc. (USA); Tropos (Německo)   Kalibrace přístrojů měřících fyzikální vlastnosti atmosferického aerosolu v souladu se standardy ACTRIS (CEN) 2019-2021 Ondráček Roztočil Moravec
Low volume sampler LVS 3 / Leckel (Německo)   Odběr velikostně separovaných částic pro následnou analýzu 2007 Ševčíková Slováková Kugler
Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer / 3x TSI, Inc (USA); 1x Tropos (Německo)   Měření velikostního rozdělení početní koncentrace aerosolových částic (10 – 800 nm) 2001, 2005, 2020 (2x) Roztočil
Neutral cluster and Air Ion Spectrometer – model NAIS 103.5 / Airel Ltd. (Estonsko)   Měření koncentrací vzdušných iontů a klastrů o velikosti částic od 0,8 do 40 nm 2021 Kovářík
Pandora 2S Spectrometer System / SciGlob Instruments and Services, LLC (USA)   Stanovení obsahu stopových plynů v atmosféře a sledování optické hloubky aerosolu v UV/VIS oblasti elektromagnetického spektra 2022 Julaha
Particle-into-Liquid Sampler – model 4001 / Brechtel Manufacturing, Inc. (USA)   Odběr vzorků na chemickou analýzu ve vodě rozpustných složek ve vyšším časovém rozlišení 2021 Kovářík
Nano Condensation Nucleus Counter A11 nCNC / Airmodus Ltd (Finsko)   Měření velikostní distribuce částic v rozmezí 1-4 nm 2014 Ondráček
Klimatizovaná váhovna (Sartorius MV-001) / Sartorius (Německo)   Gravimetrie vzorků 1998 Ševčíková Slováková Kugler
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.