Na všechny projekty

Dlouhodobý test aplikace biocharu vyrobeného z odpadní biomasy do zemědělské půdy za účelem řešení problematiky sucha v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech ČR

Anotace:

Hlavním cílem projektu je zvýšení retence vody/živin v půdě a s tím související pozitivní dopad na úrodnost vybraných plodin za využití biocharu – materiálu získaného z odpadní biomasy. Projekt bude řešen v zemědělsky intenzivně využívané oblasti, v minulosti opakovaně postižené suchem. Specifické cíle předloženého návrhu projektu jsou: (1, 2) výroba biocharu pro účely významného zvýšení retence vody/živin v půdě – laboratorně testována účinnost různých variant vyrobených biocharů na hydraulické vlastnosti v půdě; (3) sledování produkce biomasy a stresových faktorů na vybraných plodinách; (4) aplikace vybraného biocharu v optimalizované dávce na předem vybrané problematické lokalitě a sledování dlouhodobého efektu retence vody a živin v půdě včetně vyplavování dusičnanů z půdy.

EU MŠMT

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.