Na všechny projekty

Kritická studie vlivu mezní vrstvy na přízemní vs stožárová měření atmosférického aerosolu

Anotace:

Hlavním cílem projektu je popsat vztah mezi výškou planetární mezní vrstvy (PBL) a atmosférickým aerosolem (AA) ve vertikálním profilu. Projekt plánuje využít unikátní infrastrukturu zahrnující 250 m vysokou věž na středoevropské venkovské pozaďové stanici. Chemické a fyzikální vlastnosti AA budou měřeny nejmodernějšími aerosolovými přístroji ve dvou různých výškách (při zemi a ve 230 m) s vysokým časovým rozlišením v závislosti na denních a sezónních cyklech výšky PBL, chemickém složení a změnách fyzikálních parametrů AA spolu s radiačními vlivy a koncentrací nanoklastrů AA. To poskytne zásadní poznatky o změnách vlastností atmosféry v rámci PBL a nad ní a pomůže tak snížit současné nejistoty v ovlivňování klimatického systému Země atmosférickým aerosolem. Kromě toho poskytne důležité poznatky o reprezentativnosti běžných pozemních měření vlastností AA, což může vést k jejich přehodnocení ve vztahu k vertikálním měřením a v kombinaci s družicovými měřeními.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.