Na všechny projekty

Národní centrum pro energetiku II

 • Trvání:
  1/2023 - 12/2028
 • Poskytovatel:
  Technologická agentura ČR
 • Program:
  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
 • Registrační číslo:
  TN02000025
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Centrum energetických a environmentálních technologií

 • Odkaz:

Anotace:

Cílem projektu Národní centrum pro energetiku II (NCE II) je vytvoření komplexní strategie pro moderní, nízkouhlíkovou, nejadernou a udržitelnou energetiku pro zajištění energetické a surovinové nezávislosti ČR prostřednictvím VaV metod, materiálů a technologií, včetně analýzy socio-ekonomického dopadu implementace nových vědeckých poznatků s navazujícími doporučeními na legislativní opatření. Zaměření projektu je v souladu se strategickými dokumenty na národní a mezinárodní úrovni (Green Deal, Fit for 55) pro naplnění závazků ČR snížit emise skleníkových plynů. Tento ambiciózní cíl bude realizován ve spolupráci výzkumných organizací a inovačních lídrů moderní energetiky s využitím sdílení unikátního laboratorního zázemí a know-how odborných týmů prostřednictvím řešení společných projektů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.