Na všechny projekty

Odstraňování znečišťujících látek z průmyslových plynů pomocí nových specifických poly-iontových kapalných membrán: experimenty a modelování

Anotace:

Cílem projektu je výzkum nových efektivních separačních membrán na bázi poly-iontových kapalných materiálů pro separaci CO2, SO2 a vodní páry ze vzduchu. V projektu plánujeme vývoj nových typů membrán, u kterých očekáváme lepší separační a permeační výkon v porovnání nejmodernějšími komerčními membránami pro efektivní čištění vzduchu. Nové typy membrán, založené na poly-iontových kapalných membránách, budou zkoumány v procesech odstraňování širokého spektra plynných znečišťujících látek z modelových spalin. Pro popis transportu a predikci účinnosti membrán bude v rámci projektu navržen nový matematický model využívající molekulární dynamiku. Následně budou pro nejlepší membrány stanoveny optimální podmínky čištění (tj. tok nástřiku, teplota, tlak).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.