Na všechny projekty

Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu

Anotace:

Projekt se zaměřuje na vysoce inovativní syntézu, nanášení a funkcionalizaci grafitického karbon nitridu (g-C3N4) a jeho využití ve foto-elektrochemii. Zvláštní důraz bude kladen na efektivitu využití světla pro indukci redukčních a oxidačních účinků materiálu. g-C3N4 bude nanášen na vhodný nosič ve formě tenké vrstvy technikou materiálového tisku a povrchovým vzorováním. S ohledem na aplikační využití budou připraveny vrstvy optimalizované tloušťky, pevnosti, porozity, adheze a dalších potřebných fyzikálně-chemických vlastností. Tímto způsobem budou vyrobeny vrstvy požadované morfologie, geometrie a povrchové úpravy, vhodné pro fotokatalýzu, sklizeň světla nebo senzoriku. Zvláštní pozornost bude věnována nanomodifikaci vrstev -NH2 skupinami poskytujícími elektron a dalšími funkčními skupinami nízkoteplotním plazmatem za účelem fotokatalytického vývinu H2. Předpokládá se, že u vrstev bude dosaženo výjimečných vlastností pro separaci náboje, okamžitou odezvu světlo/tma, stabilní generaci fotoproudu a dlouhodobou výkonovou stabilitu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.