Na všechny projekty

Získávání solí a kovů z technologických proudů ZEVO (MESAR)

Anotace:

V rámci Termizo vzniká ročně cca 3000 tun popílků, které jsou extrahované pomocí kyselé vody z prvního stupně mokré pračky. V současné době není potenciál této technologie zcela využit a dochází k náročnému čištění kyselého extraktu za vzniku filtračního koláče, který je skladován jako nebezpečný odpad, dalším výstupem je pak vyčištěná voda s vysokou solností. Cílem tohoto projektu je vývoj technologie pro získávání kovů, sádrovce a solí v rámci tohoto procesu, a to ověřením jednotlivých klíčových uzlů – optimalizace kyselé extrakce, získání Pb, Cu pomocí cementace, získání filtračního koláče s vysokým obsahem Zn alkalizací, krystalizace technické posypové soli a získávání sádrovce. Celá technologie pak bude zpracována na úroveň basic designu včetně technicko-ekonomické analýzy.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.