Na všechny události

Raná detekce rakoviny slinivky u pacientů s cukrovkou 2. typu

3. června 2021 14:00
platform Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/92664747416

Pomocí 1H NMR analýzy krevních vzorků je možné postihnout koncentrační změny jednotlivých metabolitů vyvolané nejrůznějšími onemocněními. Vícerozměrná statistika následně dokáže jasně odlišit vzorky nemocných od vzorků zdravých jedinců. V rámci pilotní studie se nám v minulosti tímto způsobem podařilo rozlišit pacienty s rakovinou slinivky od kontrolních jedinců. V následné studii jsme se zaměřili na detekci rakoviny slinivky u pacientů s cukrovkou 2. typu. Na základě změn koncentrací zhruba 60 metabolitů se nám podařilo diskriminovat pacienty s rakovinou a pacienty s cukrovkou. Tato diskriminace nám následně umožnila vytvořit predikční model, dle kterého můžeme nové cukrovkáře klasifikovat podle pravděpodobnosti, zda se u nich v budoucnu vyvine rakovina slinivky či se spíše stanou stabilními diabetiky 2. typu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.