Na všechny články

Raná detekce rakoviny slinivky u pacientů s cukrovkou 2. typu

Jedním z výzkumných směrů, kterými se zabýváme na našem ústavu, je využití metody spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) pro analýzu malých molekul v biologických matricích. Jedná se o metodu NMR metabolomiky, které se věnuje tým pod vedením dr. Sýkory. Pomocí 1H NMR analýzy krevních vzorků je možné postihnout koncentrační změny jednotlivých metabolitů vyvolané nejrůznějšími onemocněními. Vícerozměrná statistika následně dokáže jasně odlišit vzorky nemocných od vzorků zdravých jedinců. Tímto způsobem se na základě profilů zhruba 60 metabolitů v minulosti, v rámci pilotní studie, podařilo rozlišit pacienty s rakovinou slinivky od kontrolních jedinců. Tyto výsledky ukázaly potenciál, jaký může mít 1H NMR spektroskopie pro ranou diagnózu rakoviny slinivky.

V následné studii se skupina zaměřila na detekci rakoviny slinivky u pacientů s cukrovkou 2. typu. Největší riziko vzniku rakoviny slinivky mají pacienti, u kterých byla cukrovka nově diagnostikována. Jako diabetes mellitus 2. typu bývá často totiž označen i tzv. pankreatogenní diabetes, který je některými odborníky považován za první projev tohoto onemocnění. Proto byla další práce směřována k diskriminaci pacientů s rakovinou a pacientů s cukrovkou. Tato diskriminace nám následně umožnila vytvořit predikční model, dle kterého můžeme nové cukrovkáře klasifikovat podle pravděpodobnosti, zda se u nich v budoucnu vyvine rakovina slinivky či se spíše stanou stabilními diabetiky 2. typu. Právě tato práce nedávno vyšla v časopise Journal of Proteome Research. Celkově bylo analyzováno 59 vzorků krevní plazmy nově diagnostikovaných diabetiků. U 6 vzorků byla stanovena 80% pravděpodobnost vzniku rakoviny slinivky. Následná lékařská vyšetření aktuálního stavu těchto pacientů ukázala ve čtyřech případech změny v patologii slinivky. V jednom případě byla přímo diagnostikována rakovina, ve třech dalších byl odhalen vznik nebezpečných lézí, které jsou považovány za její první projevy. Tato práce vznikla ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.