Na všechny aktuality

Spolupráce vědců z ÚCHP s německými kolegy z Leibnitzova Ústavu pro výzkum troposféry (TROPOS).

Vědci z Ústavu chemických procesů AV ČR (ÚCHP) zkoumají ve spolupráci s německými kolegy z Leibnitzova Ústavu pro výzkum troposféry (TROPOS) fyzikální a chemické vlastnosti atmosférických aerosolů.

V rámci česko-německého projektu financovaného Grantovou agenturou ČR (GA ČR) a Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) probíhá po dobu šesti týdnů (únor – březen 2021)  na třech lokalitách měření fyzikálních a chemických vlastností atmosférických aerosolů. Na české straně měříme na Národní Atmosférické Observatoři Košetice (NAOK) u Pelhřimova a příhraniční stanici Frýdlant u Liberce, na německé straně běží měření na stanici Melpitz blízko Lipska.

Hlavním cílem projektu pod názvem  Transport a přeměna atmosférického aerosolu v rámci střední Evropy s důrazem na antropogenní zdroje (20-08304J) je identifikovat zdroje atmosférických aerosolů ve střední Evropě a určit jejich podíly na celkovém znečištění atmosféry. Projekt kombinuje odborné znalosti vědců ÚCHP AV ČR a Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (TROPOS) za využití nejmodernějších měřících technik a modelů.

Hlavní výstupem projektu budou odborné publikace a příspěvky na národních i mezinárodních konferencích. Výsledky projektu budou prezentovány zainteresované veřejnosti a poskytnuty místním samosprávám.

Odkazy:

 

Foto: Petr Vodička

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.