Na všechny články

Stáže Otevřené vědy

I letos se náš ústav zapojil do stáží Otevřené vědy (https://www.otevrenaveda.cz/cs/index.html). V jejich rámci se středoškolští studenti zapojí do výzkumu, který u nás probíhá. Na našem ústavu byly vypsány dvě stáže, na něž od ledna dochází 5 nadšených studentů.

Tři gymnazijní studenti – Tomáš Groh, Hynek Hartl a Filip Vrátný – si vybrali v rámci Otevřené vědy stáž nazvanou „Čištění vod od mikropolutantů“ pod vedením Martiny Dlaskové z Výzkumné skupiny katalýzy a reakčního inženýrství. Poslední z trojice dojíždí na náš ústav v pražských Lysolajích až z Rožnova pod Radhoštěm. Během návštěv laboratoře se dozvídají, jak se mikropolutanty dostávají do životního prostředí, jaká skrývají nebezpečí a jaké jsou dostupné metody čištění a odbourávání těchto látek. Studenti se též seznámí s analytickými metodami stanovení mikropolutantů a dozvědí se více o odstraňování mikroplastů z vod, do čehož je zasvětí kolegyně Markéta Spáčilová.

Další dva studenti – Hedvika Hujerová a Filip Dvořák – si zvolili stáž s názvem „Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy“, kterou vede Vojtěch Hamala z Výzkumné skupiny bioorganické chemie a biomateriálů. V rámci stáže si oba studenti vyzkouší práci v laboratoři při vývoji nových organometalických protinádorových léčiv.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.