Na všechny články

ÚCHP na Expo 2020 v Dubaji

ÚCHP se podílí na rotační expozici Energy The Smart Way na Expo 2020 v Dubaji, kde prezentuje technologii pro energetické využití plastového odpadu z moře. Ve spolupráci s partnery z VUT Brno a společností EVECO Brno se Oddělení environmentálního inženýrství podílelo na projektu Centrum kompetence pro energetické využití odpadů, kdy hlavním cílem byl vývoj malé spalovny odpadů pro potřeby mikroregionů v ČR. Výsledná technologie byla modulární a realizovatelná v kontejnerovém měřítku. Od toho již nebylo daleko k myšlence umístit tyto kontejnery na loď a využít k likvidaci plastů v mořích a oceánech. Cílem bylo nabídnout realistické řešení založené na našich dlouhodobých znalostech a zkušenostech, neboť jsou často navrhována řešení spíše na úrovni sci-fi. Princip fungování není v zásadě složitý, odpad sebraný z moře je předčištěn, homogenizován a rozemlet na menší částice. Dle kvality pak veden na spalování nebo pyrolýzu. Produktem je pyrolýzní olej a teplo, které lze využít k výrobě odsolené vody z mořské vody. Všechny dílčí technologie běžně fungují na pevnině, takže hlavní myšlenka je v jejich chytrém propojení a kontejnerové modulární řešení, které právě umožní realizaci na lodi.

Model kontejnerové lodě pro likvidaci plastů z moří

 

Více informací o účasti AV ČR na EXPO2020 je zde:

https://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Chytre-na-energie-Expo-v-Dubaji-predstavuje-rotacni-expozici-Akademie-ved-CR/

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.