Hydrolýza biologicky rozložitelných odpadů

Experimentální laboratorní autoklávHydroizolátV rámci aplikovaného výzkumu byla vyvinuta technologie hydrolýzy biologicky rozložitelných odpadů pracující na principu hydrolýzy za vysoké teploty a tlaku ve vodě za přítomnosti oxidu uhličitého jako katalyzátoru, který umožňuje získat hydrolyzáty bez obsahu anorganických solí. Vstupními surovinami pro vyvinutou originální technologii jsou problematicky zpracovatelné bio-odpady s vysokým obsahem nutrientů, jako jsou peří, krev, konfiskáty a zbytky z jídelny apod. Produktem vyvinutého postupu je hydrolyzát obecně vhodný pro výživu rostlin a zvířat. V současné době je produkt na trhu jako certifikované hnojivo s obsahem dusíku v sušině 19 % pod názvem Organico, které je použitelné v ekologickém zemědělství. Celý postup je patentově chráněn a licence byla prodána společnosti FERGIA, a.s. V současné době jsou ve výstavbě již tři jednotky s výrobní kapacitou 1 t/h.

Způsob zpracování peří. Pat. No. 305684/PV 2014-395.
Zařízení pro likvidaci organického odpadu hydrolýzou. UV32172

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.