Iontové kapaliny na bázi sacharinátového aniontu pro skladování energie

Iontové kapaliny na bázi sacharinátového aniontu pro skladování energieIontové kapaliny na bázi sacharinátového aniontu byly vybrány pro svou nízkou toxicitu a pravděpodobný aplikační potenciál pro skladování energie. V sérii 1-alkyl-3-methylimidazolium sacharinát (alkyl=butyl, hexyl, oktyl, decyl a hexadecyl) byla proměřena tepelná kapacita v kapalné fázi a pro 1-hexadecyl-3-methylimidazolium sacharinát i teplota tání a tepelná kapacita v pevné fázi. Výsledky ukazují na vysokou energetickou hustotu iontových kapalin srovnatelnou s běžně využívaným termálním olejem Therminol VP-1 a na relativně vysoké teplo tání blízké 100 J/g pro 1-hexadecyl-3-methylimidazolium sacharinát. Při pokročilé analýze experimentálních dat byla využita matematická gnostika, která umožnila kritické zhodnocení naměřených výsledků.

Studované látky doposud nebyly charakterizovány z hlediska jejich potenciálu ke skladování energie a představují zajímavou alternativu ke stávajícím materiálům využívaným k ukládání tepla. Výsledky ukazují, že by je bylo možné využít např. v tzv. tepelných akumulátorech jako teplosměnné kapaliny (nebo jejich aditiva) pro účinnější využití energií z obnovitelných zdrojů.

  • Bendová M., Čanji M., Wagner Z., Bogdanov M.G., Ionic Liquids as Thermal Energy Storage Materials: On the Importance of Reliable Data Analysis in Assessing Thermodynamic Data, J. Solution Chem. 48(7), 949–961, 2019. DOI
  • Čanji M., Bendová M., Bogdanov M.G., Wagner Z., Zdolšek N., Quirion F., Jandová V., Vrbka P., Phase transitions in higher-melting imidazolium-based ionic liquids: Experiments and advanced data analysis, J. Mol. Liq. 292, 1–8, 2019. DOI
  • Bendová M., Wagner Z., Bogdanov M.G., Čanji M., Zdolšek N., Ionic liquids based on saccharinate anion for energy storage: Heat capacity of 1-hexadecyl-3-methylimidazolium based ionic liquids in solid and liquid phase, J. Mol. Liq. 305, 112847, 2020. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.