Katalyzátory pro rozklad sirovodíku

  • nosičové katalyzátory na bázi MoS2 pro přímý rozklad sulfanu na vodík a elementární síru bez vzniku CO2
  • využití odpadních rafinérských plynů obsahujících H2S (náhrada Clausova procesu)

Porovnání hydrodesulfurizační aktivity katalyzátorů připravených konvenční impregnací a nově vyvinutou metodou dispergace pomocí vody
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.