Katalyzátory pro úplnou oxidaci těkavých organických látek

  • strukturované katalyzátory na bázi oxidů přechodných kovů nanesené na nerezových sítech pomocí plazmatických metod
  • nízká tlaková ztráta na katalytickém loži, vysoká aktivita ve srovnání s komerčními katalyzátory

Morfologie aktivní fáze různých druhů katalyzátorů
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.