Katalyzátory pro úplnou oxidaci těkavých organických látek

  • Strukturované katalyzátory na bázi oxidů přech. kovů nanesené na nerezových sítech pomocí plazmatických metod
  • Nízká tlaková ztráta na katalytickém loži, vysoká aktivita ve srovnání s komerčními katalyzátory

Morfologie aktivní fáze různých druhů katalyzátorů

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.