NMR experimenty pro měření interakčních konstant mezi ekvivalentními atomy

NMR2
NMR1

V nedávné době se nám podařilo vyvinout dvě nové pulzní sekvence pro měření interakčních konstant mezi ekvivalentními atomy. Obě metody využívají jednovazebné interakce uhlík-vodík pro vytvoření efektivního rozdílu chemických posunů. První metoda, SYMONA (SYmmetrical MOlecules Natural Abundance double-quantum experiment), pak využívá vodíkové detekce a vyznačuje se dobrou citlivostí. Je vhodná zejména pro měření velkých jednovazebných interakcí uhlík-uhlík v symetrických molekulách. Druhou metodou je STRONG INADEQUATE experiment, který využívá uhlíkovou detekci a je určen především pro detekci malých interakcí mezi ekvivalentními uhlíkovými atomy přes více vazeb. STRONG INADEQUATE funguje nejlépe pro nJCC, kde n ≥ 3. Potom je patern v F1 dimenzi redukován na jednoduchý antifázový dublet s nJCC separací. Tento patern zůstává zachován, i když je symetrický HC···C’H’ systém kuplován i k dalším vodíkovým atomům. To je hlavní výhoda STRONG INADEQUATE experimentu oproti jiným experimentům pro měření interakčních konstant mezi ekvivalentními uhlíkovými atomy.

SYMONA, Journal of Magnetic Resonance 2019, 298, 107. DOI:10.1016/j.jmr.2018.12.002
STRONG INADEQUATE, Magn Reson Chem. 2019, 57(12), 1107.DOI:10.1002/mrc.4897

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.