Odstraňování nových znečišťujících látek z vody pomocí membrán

Náš výzkum nových kontaminantů se věnoval jejich odstraňováním z vody pomocí membránových technologií. Zrevidovali jsem různé membránové materiály v literatuře a porovnávali jsme ty, které oddělují na základě velikosti částic, s hustými hydrofobními membránami určenými pro cílené odstraňování určité třídy kontaminantů. V našich studiích pak byly testovány nejmodernější materiály jako hydrofilní a hydrofobní membrány z jednostěnných uhlíkových nanotrubiček pro odstraňování antibiotik, jež měly slibné výsledky jak u filtrace, tak i sorpce. Kromě toho jsme zkoumali použití PDMS membrán pro separaci směsí antibiotik, přičemž jsme pozorovali jejich komplexní koeluci, ale modifikací povrchu jsme zlepšili selektivitu membrán pouze k určitým antibiotikům. Dále jsme vyvinuli nanokompozitní membrány polymer-ZnO pro účinné odstraňování organických barviv rozšířených v různých průmyslových odvětvích.

Polydimethylsiloxanové membrány modifovaní pomocí UV roubování pro separaci tramadolu pomocí pertrakce. SEM původních uhlíkových nanotrubiček a s nanočásticemi SiO2 naneseným na jejich povrch

  • Pasichnyk M., Gaalova J., Minarik P., Vaclavikova M., Melnyk I.: Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. Sci. Rep. 12(1), 973, 2022. DOI
  • Bourassi M., Pasichnyk M., Oesch O., Sundararajan S., Travnickova T., Soukup K., Kasher R,; Gaalova J.: Glycidyl and Methyl Methacrylate UV-Grafted PDMS Membrane Modification toward Tramadol Membrane Selectivity. Membranes 11(10), 752, 2021. DOI
  • Gaalova J., Bourassi M., Soukup K., Travnickova T., Bousa D., Sundararajan S., Losada O., Kasher R., Friess K., Sofer Z.: Modified Single-Walled Carbon Nanotube Membranes for the Elimination of Antibiotics from Water. Membranes 11(9), 720, 2021. DOI
  • Karaszova M., Bourassi M., Gaalova J.: Membrane Removal of Emerging Contaminants from Water: Which Kind of Membranes Should We Use? Membranes 10(11), 305, 2020. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.