Příprava, výroba, charakterizace a využití biocharu

Výzkumná skupina odpadového hospodářství a udržitelných technologií řeší problematiku výroby vysokoteplotního biocharu jako vedlejšího energetického produktu pod vedením doc. M. Pohořelého v rámci projektu „TA04020583 – Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkujícího plyn s velmi nízkým obsahem dehtu“. Jedním z hlavních výsledků byl Patent na zařízení pro kombinovanou výrobu užitného tepla, elektrické energie a biocharu, dle kterého byla do provozu uvedena průmyslová jednotka. Souběžně se tým podílel na zprovoznění dalších zplyňovacích jednotek v ČR, kdy hlavním cílem bylo produkovat generátorový plyn o nízkém obsahu dehtů. Výsledkem spolupráce a modifikace pracovních parametrů zplyňovacích jednotek bylo dosaženo hodnot dehtů v generátorovém plynu 5–50 mg/m3, což je daleko pod hranicemi pro spalovací motory. Vedlejší energetický produkt splňoval kvalitu pro jeho použití jako biocharu dle EBC (European Biochar Certificate). Biochar měl specifický povrch 350–700 m2/g a velmi nízký obsah prchavé hořlaviny, H/C poměr a PAU (Fuel 2020).

Jako výsledek získaných kompetencí v oblasti výroby vysokoteplotního biocharu o vysoké kvalitě bylo navázaní spolupráce s výzkumnými skupinami (např. Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Foshan University), které využili naše znalosti výroby a vlastností biocharu pro badatelskou práci v oblasti udržitelného zemědělství (Soil Tillage Res. 2018, Sci. Total Environ. 2022a, Chemosphere 2022, Sci. Total Environ. 2022b), odstraňování těžkých kovů a metaloidů z kontaminovaných půd a vod (J. Hazard. Mater. 2021, Chemosphere 2020, Environ. Sci. Pollut. Res. 2022, Bioresour. Technol. 2014, Sci. Total Environ. 2019, J. Hazard. Mater. 2022a, J. Hazard. Mater. 2022b), či jako komponenty krmiva (Anim. Feed Sci. Technol. 2022).

 • Bioresour. Technol. 171, 442–451, 2014. DOI
 • Soil Tillage Res. 184, 181–185, 2018. DOI
 • Sci. Total Environ. 670, 1159–1169, 2019. DOI
 • Fuel 281, 118637, 2020. DOI
 • Chemosphere 242, 125255, 2020. DOI
 • J. Hazard. Mater. 407, 124344, 2021. DOI
 • Anim. Feed Sci. Technol. 285, 115242, 2022. DOI
 • Environ. Sci. Pollut. Res. 29, 37435–37444, 2022. DOI
 • Chemosphere 293, 133586, 2022. DOI
 • J. Hazard. Mater. 424, 127136, 2022a. DOI
 • J. Hazard. Mater. 425, 127971, 2022b. DOI
 • Sci. Total Environ. 814, 152772, 2022a. DOI
 • Sci. Total Environ. 807, 151058, 2022b. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.