Reverzibilní dvoufázový systém při asymetrické hydrogenaci v mikrofluidním čipovém reaktoru

Navrhli jsme reverzibilní dvoufázový systém pro praktické použití při asymetrické hydrogenaci prováděné v mikrofluidním čipovém reaktoru. Jako modelová reakce byla zvolena hydrogenace methylacetoacetátu (MAA), jež byl transformován na (R)-methylhydroxybutyrát na opticky čistém katalyzátoru (R)-Ru-BINAP. Reakční směs je za reakčních podmínek homogenní, zatímco po ochlazení vznikají dvě fáze. Methanolová fáze obsahuje požadovaný produkt, zatímco fáze iontové kapaliny obsahuje iontovou kapalinu s katalyzátorem, kterou lze jednoduše oddělit a znovu použít v reakci.

  • Klusoň P., Stavárek P., Pěnkavová V., Vychodilová H., Hejda S., Bendová M., Došek M., Design of the reversible biphasic arrangement in the microfluidic chip reactor for asymmetric hydrogenation reactions. Chem. Eng. Res. Des. 153, 537-546, 2020. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.