Stereoselektivita glykosylací s fluorovanými sacharidy

Stereoselektivní syntéza glykosidické vazby nadále zůstává jednou z hlavních obtíží chemické syntézy komplexních glykostruktur. Vliv nevicinálních (vzhledem k anomerní poloze) substituentů  pyranosového cyklu na stereoselektivitu glykosylace je stále více uznáván. Zabýváme se studiem vlivu, který má zavedení fluoru do poloh 3, 4 a 6, na stereoselektivitu donorů na bázi 2-azido-hexopyranos. Studujeme zejména thioglykosidové donory dostupné z nedávno připravených fluorovaných 2-azido-1,6-anhydro-hexopyranos. Srovnáváme stereoselektivitu fluorovaných thiodonorů s jejich O-benzyl nebo O-acetyl analogy a navrhujeme mechanistické vysvětlení. Syntetickými modifikacemi glykosyl donoru i akceptoru a úpravou reakčních podmínek jsme schopni  vyvinout postupy pro 1,2-cis-glykosylaci s deoxyfluorovanými 2-azido-2-deoxy-d-gluko/galaktopyranosyl donory.

  • M. Kurfiřt, L. Červenková Št’astná, P. Cuřínová, V. Hamala, J. Karban: J. Org. Chem. 86(7), 5073–5090, 2021. DOI
  • V. Hamala, L. Červenková Št’astná, M. Kurfiřt, P. Cuřínová, M. Dračínský, J. Karban: Org. Biomol. Chem. 18(28), 5427–5434, 2020. DOI
  • M. Kurfiřt, L. Červenková Št’astná, M. Dračínský, M. Müllerová, V. Hamala, P. Cuřínová, J. Karban: J. Org. Chem. 84(10), 6405–6431, 2019. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.