Velká výzkumná infrastruktura ACTRIS

Velká výzkumná infrastruktura ACTRISOactrisCHFA je jedním z partnerů projektu velké výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network), která sdružuje přes 100 výzkumných organizací z 22 zemí Evropy. Partnerské stanice projektu poskytují svá data týkající se tří základních složek atmosféry (aerosolů, stopových plynů a oblaků). Data ze všech stanic jsou získávána standardizovanými postupy, což umožňuje jejich srovnávání. V současné době OCHFA v rámci projektu ACTRIS zajišťuje provoz městské pozaďové atmosférické stanice Suchdol a provádí standardizované měření atmosférických aerosolů na Národní atmosférické observatoři Košetice. Rozsáhlé naměřené soubory experimentálních údajů jsou zahrnovány do předpovědních meteorologických modelů a jsou zároveň podkladem pro modelování vlivu aerosolů na klimatické změny. Slouží také k ověřování dat získaných ze satelitních měření (projekt CAMS21a, kde je OCHFA partnerem za ČR, ve spolupráci s projektem COPERNICUS).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.