Vliv lithia na NiMo/Al2O3 katalyzátory pro hydrogenaci připravené z heteropolysloučenin

V poslední době je žádaná současná hydrogenační úprava různých ropných frakcí a rostlinných surovin. Nikl-molybdenové katalyzátory mohou být v těchto procesech aktivní. Proto byly připraveny NiMo oxidové katalyzátory impregnací hlinitého nosiče Andersonovou molybdenovou solí a uhličitanem lithným. Připravené katalyzátory byly testovány při hydrodesulfuraci (HDS) thiofenu a paralelní hydrodeoxygenaci (HDO) 1-benzothiofenu a kyseliny oktanové. Experimentální údaje ukázaly pozitivní vliv lithia na paralelní reakce HDS/HDO a negativní vliv na HDS thiofenu. Byl prokázán významný vliv lithia na kyselost a redukovatelnost katalyzátoru NiMo/Al2O3 a také příspěvek heteropolysloučeniny Andersonova typu.

  • Kaluža L., Jirátová K., Spojakina A.A., Balabánová J., Gulková D., Koštejn M., Palcheva R., Tyuliev G., Fajgar R.: The Effect of Lithium on NiMo/Al2O3 Hydrotreating Catalysts Prepared from Heteropolycompounds. Catal. Lett. 154, 430-447, 2024. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.