Na všechny aktuality

Úspěšné obhájení disertační práce na téma „Optimalizace fotochemické přípravy helicenů a fenacenů“

Ing. Pavel Jakubík z Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy úspěšně obhájil disertační práci na téma Optimalizace fotochemické přípravy helicenů a fenacenů na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha a byl mu udělen vědecký titul Ph.D. v oboru Organické technologie. Gratulujeme.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.