Na všechny články

Optimalizace fotochemické přípravy helicenů a fenacenů

Ing. Pavel Jakubík z Oddělení pokročilých materiálů a organické syntézy úspěšně obhájil disertační práci na téma Optimalizace fotochemické přípravy helicenů a fenacenů na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha. Práce pod vedením dr. Storcha byla zaměřená na přípravu výše zmíněných polyaromatických látek pomocí fotocyklizační reakce v průtočném uspořádání. Heliceny a fenaceny jsou ceněny pro svoje optické a elektronické vlastnosti, ale jejich širšímu využití brání omezená dostupnost. Právě syntéza v průtočném reaktoru umožňuje přípravu těchto látek ve větším měřítku. Metoda byla zoptimalizována pro několik derivátů helicenů, fenacenů a fenantrenů jako modelových látek. Následně byla připravena a charakterizována celá řada nových látek včetně fluorovaných helicenů či fenacenů obsahujících atomy dusíku, které byly dosud jen obtížně dostupné. Látky byly připraveny v dostatečném množství a tak mohly být předány výzkumným partnerům, kteří budou dále studovat jejich vlastnosti s ohledem na další využití těchto látek v organické elektronice jako OLED či OFET. Část výsledků popsaných v této disertační práci se podařilo publikovat v prestižních zahraničních časopisech.

  • Církva, V.; Jakubík, P.; Strašák, T.; Hrbáč, J.; Sýkora, J.; Císařová, I.; Vacek, J.; Žádný, J.; Storch, J. Preparation and Physicochemical Properties of [6]Helicenes Fluorinated at Terminal Rings. J. Org. Chem. 2019, 84 (4), 1980–1993.
  • Roth, A.; Schaub, T. A.; Meinhardt, U.; Thiel, D.; Storch, J.; Církva, V.; Jakubík, P.; Guldi, D. M.; Kivala, M. p-Doping of graphene in hybrid materials with 3,10-diazapicenium dications. Chem. Sci. 2017, 8 (5), 3494–3499.
  • Jakubec, M.; Beránek, T.; Jakubík, P.; Sýkora, J.; Žádný, J.; Církva, V.; Storch, J. 2-Bromo[6]helicene as a Key Intermediate for [6]Helicene Functionalization.  J. Org. Chem. 2018, 83 (7), 3607–3616.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.