Na všechny události

Vyhodnocení osteogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk pomocí NMR metabolomiky

9. listopadu 2021 13:00 h
Ing. Lenka Michálková, Ph.D.
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/99707889434

Tématu NMR metabolomiky se na našem ústavu věnujeme v Oddělení analytické chemie více jak čtyři roky, analyzujeme především vzorky tělních tekutin v souvislosti s diagnostikou nejrůznějších onemocnění. Osvojený postup vyhodnocení NMR spekter a následné statistické analýzy může být s výhodou aplikován i v mnoha jiných oblastech, například buněčné technologii. Ve spolupráci se skupinou vedenou prof. Anou Gil z Univerzity v Aveiru proběhla v rámci projektu Mobility spolupráce na projektu Metabolomikou řízený bioreaktor pro získání vylepšených kostních implantátů. Interdisciplinární charakter tohoto projektu kombinuje NMR metabolomiku a nejmodernější strategie tkáňového inženýrství. Jedná se o prvotní aplikaci metabolomiky k řízení diferenciace mezenchymálních kmenových buněk do osteogenní linie a k nalezení metabolických biomarkerů diferenciace. NMR metabolomika má velký potenciál pro hlubší poznání chování mezenchymálních kmenových buněk, zejména ve vztahu k procesům regenerace tkání a k objevu nových biomarkerů chování a funkce kmenových buněk. Mezenchymální kmenové buňky jsou slibným nástrojem pro usnadnění transplantací, léčbu některých autoimunitních onemocnění nebo pro nádorovou terapii z důvodu cílené migrace do poraněných tkání a interakce s buňkami imunitního systému.

První fází mobilitního projektu byla optimalizace 2D kultivace a následné osteogenní diferenciace mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně. Úspěšná diferenciace byla potvrzena konvenčními biochemickými markery a mikroskopií. NMR metabolomika byla využita ke studiu charakteristik a funkcí kmenových buněk prostřednictvím analýzy buněčného endometabolomu i exometabolomu. Následná identifikace specifických metabolomických markerů jednotlivých stádií diferenciace bude využita v bioreaktoru při 3D diferenciaci, čímž bude podpořena tvorba nových kostních implantátů.

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

EU MŠMT

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.