Na všechny aktuality

Vynikající hodnocení udělila GAČR grantu Dr. Bendové zaměřený na výzkum materiálů pro skladování energie.

Projekt byl zaměřen na výzkum účinných akumulátorů tepla na bázi materiálů s fázovou přeměnou (PCM), termálních kapalin, nebo termochemických materiálů, a to ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR a ČVUT v Praze. Během řešení bylo publikováno více jak 20 prací v renomovaných časopisech. Gratulujeme!

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.