Na všechny události

Vývoj aktivních obalů z biologicky odbouratelných polymerů

19. října 2022 10:00 h
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/95599706064

Aktivní obaly nabízí prodloužení trvanlivosti, zajišťují vyšší kvalitu a bezpečnost balených produktů, jelikož aktivně ovlivňují podmínky skladování. Aktivní obaly jsou produkovány začleněním aktivních složek (látky s antimikrobiální a antioxidační aktivitou) do obalového materiálu, které se následně z obalového materiálu uvolňují do blízkého okolí. Vzhledem k přísnějším normám v potravinářském průmyslu a zákazu používání mnoha látek je upřednostňováno používání látek přírodního původu, jako jsou esenciální oleje nebo klíčové složky těchto olejů, které inhibují růst některých kmenů bakterií.

Nejpoužívanější metodou pro zabudování účinných látek do plastových fólií v obalovém průmyslu je proces vytlačování. Tento proces má však nevýhody, jako je možné těkání nebo degradace aktivních činidel v důsledku vysokých teplotních hodnot používaných během zpracování plastů. Jednou z úspěšných technik je superkritická impregnace pomocí oxidu uhličitého (CO2). Díky této technice nejsou organické sloučeniny rozpuštěné v superkritickém CO2 náchylné k tepelné degradaci, protože kritický bod oxidu uhličitého není extrémně vysoký (pc=7,4 MPa, Tc=37 °C).

Nejvíce využívanými obalovými materiály jsou plasty. Konvenční plasty jsou v poslední době nahrazovány bioplasty, např. poly(kyselina mléčná) (PLA) a poly(butylen adipát tereftalát) (PBAT), které jsou atraktivní především díky své biologické odbouratelnosti, a tedy šetrnosti k životnímu prostředí, přispívají ke snižování vznikajícího odpadu a zároveň nejsou závislé na produkci ropy.

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

EU MŠMT

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.