Biotechnologie

Biotechnologie jsou poměrně nově se rozvíjející obor v rámci ÚCHP. Uplatňujeme v něm své letité zkušenosti v oblasti chemického inženýrství, které aplikujeme na zcela novou, dynamicky se rozvíjející oblast. Výzkum většinou probíhá ve spolupráci se specialisty z biologických oborů.

Studium v oboru biorafinací se na ÚCHP odehrává ve Výzkumné skupině katalýzy a reakčního inženýrství. Biorafinace a biotechnologie obecně přinášejí v současnosti nové žádané produkty. Skupina byla vůdčím subjektem Centra kompetence BIORAF, Národního centra kompetence BIOCIRTECH a nyní vede NCK2 s názvem Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost. V těchto projektech je s akademickými i průmyslovými partnery řešena  problematika přípravy nových produktů jako je např. kloubní preparát z chrupavek drůbeže, izolace esenciálních nenasycených mastných kyselin z mikrořas, nebo kosmetické a protizánětlivé dermatologické prostředky z rostlin. V současné době je ve spolupráci s lékařskou komunitou řešena problematika adheze živočišných buněk na různé biopolymerní sítě a membrány vyráběné originální metodou elektrospinningu.

Studium v oblasti mikrobiálních biotechnologií na ÚCHP probíhá ve Výzkumné skupině řasové a mikrobiální biotechnologie. Těžiště zájmu leží ve využití mikroorganismů v environmentálních a potravinářských technologiích. Jedná se především o jednobuněčné eukaryotní řasy a cyanobakterie, ale také bakterie a kvasinky. Důležitými aktivitami je optimalizace a scale-up kultivačního procesu a to včetně vývoje fotobioreaktorů, následuje optimalizace separačních procesů a inovace down-stream procesů, přičemž jsou hojně využívány poznatky získané ze základního výzkumu vícefázové hydrodynamiky pěstované v rámci skupiny.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.