Na všechny události

Chirální membrány pro dělení enantiomerů

21. října 2021 14:00
doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.
platforma Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/96971172170

Příprava enantiomericky čistých sloučenin zůstává náročným úkolem, navzdory velkému pokroku v asymetrických syntézách a separačních technikách. Každý enantiomer vykazuje identické fyzickálně-chemické chování v achirálním prostředí, ale jejich biochemické a farmakologické vlastnosti se mohou významně lišit, např. enantiomery mohou mít různé terapeutické účinnosti a i vedlejší účinky. V současné době je silná tendence používat enantiomericky čisté léky ke snížení vedlejších účinků nebo dokonce škodlivých enantiomerů pro zdravý pacientů. Kromě toho, vzhledem k obrovskému množství racemických léků na trhu, mohou také jejich zbytky v odpadních vodách způsobit zásadní environmentální problémy. Proto se snaží farmaceutické firmy dodat na trh enantiomerně čistá léčiva. V přednášce budou prezentovány nové chirální iontové kapaliny a membrány z chirálních polymerů a bude diskutován jejich potenciál pro separaci racemických směsí.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.