Měření – Výzkumná skupina vícefázových reaktorů

Fyzikální vlastnosti rozhraní plyn-kapalina a kapalina-kapalina

(Kontakt: S. Orvalho, orvalho@icpf.cas.cz)

 • Měření statického povrchového a mezifázového napětí pomocí Du Noüy prstence, metodou Wilhelmyho destičky (Krüss K11) a metodou visící kapky (Krüss DSA)
 • Měření dynamického povrchového napětí jako funkce stáří povrchu (Krüss BP 100)
 • Měření kontaktního úhlu a povrchové elasticity (Krüss DSA)

Wilhelmyho destička

Metoda dynamického povrchového napětí

Kontaktní úhel

 

Reometrické experimenty komplexních vícefázových systémů

(Kontakt: V. Pěnkavová, penkavova@icpf.cas.cz)

 • Měření reologických vlastností různých kapalin, kaolinových suspenzí, kalů, nanokapalin, nenewtonských kapalin a směsí (reometr Mars III)
 • Měření anomálií proudění v blízkosti stěny – zdánlivý skluz na stěně nebo tvorba stagnantní vrstvy kaolinových suspenzí (reometr Mars III)
 • Měření reologických vlastností prášků pomocí různých metod: (i) dynamické metody – stabilita, rychlost toku, provzdušňování, zhutňování;(ii) objemové metody – stlačitelnost, zkouška propustnosti kapalin;(iii) smykové metody – test ve smykové cele, test tření stěny (práškový reometr FT4)

Anomálie proudění v blízkosti stěny

Mars III senzor

FT4 senzor

 

Vizualizace toku – měření a vyhodnocení

(Kontakty: M. Zedníková, zednikova@icpf.cas.cz, S. Orvalho, orvalho@icpf.cas.cz)

 • Vysokorychlostní snímání probublávaných a granulárních toků s vysokým rozlišením (Photron FASTCAM Mini AX200, Photron Fastcam SA1.1, Redlake MotionPro X3, Pulnix TM-4200CL, objektivy a další optické příslušenství).
 • PIV (Particle Image Velocimetry) – metoda měření rychlostních polí (Dantec Dynamics)
 • Elektrodifúzní diagnostika toku v blízkosti stěny (metoda vyvinutá v laboratoři)
 • Měření lokálních charakteristik bublin – velikost bubliny, lokální zádrž plynu, rychlost bubliny (optická sonda A2Photonics)

Vyhodnocovací software:

 • PIVsuite, počítačový program pro analýzu PIV – vlastní kód
 • Software DynamicStudio PIV a PTV
 • Software NIS Elements
 • Sledování bublin – vlastní kód pro sledování bublin, analýzu velikosti.
Electrodifúzní diagnostika

Software pro trasování bublin

Princip optické sondy

PIVsuite – vyhodnocení rychlostního pole a pole vířivosti

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.