Na všechny články

Návštěva Alžírské delegace

Dne 10. května 2023 navštívila ÚCHP pětičlenná delegace alžírských politiků, kterou vedl ministr pro znalostní ekonomiku, startupy a malé a střední podniky (Minister of Knowledge Economy, Startups, and SMEs) Yacine El-Mahdi Oualid a velvyslanec Alžírské demokratické a lidové republiky Belkac Zeghmati.

Předseda rady pracoviště Dr. Ing. Vladimír Ždímal delegaci seznámil s hlavními výzkumnými směry ÚCHP a možnými oblastmi spolupráce. Vzhledem k tomu, že jedna z klíčových oblastí zájmu Alžírských politiků jsou inovace v oblasti udržitelné produkce potravin v podmínkách nedostatku vody a orné půdy, Ing. Irena Brányiková, PhD., vedoucí výzkumné skupiny řasové a mikrobiální biotechnologie seznámila přítomné s výzkumem v oblasti využití jednobuněčných řas pro lidskou výživu. Dále vystoupil Ing. Pavel Jeřábek, jednatel firmy AQUA Project s.r.o., který informoval o projektu Photobioreactor Helena a probíhající spolupráci s ÚCHP. Členové delegace navštívili laboratoř řasového výzkumu na ÚCHP a během živé diskuze ochutnali připravené pohoštění s obsahem mikrořas. Bylo dohodnuto, že další jednání budou následovat na půdě Alžírského velvyslanectví v Praze.

Zleva Vladimír Ždímal, Irena Brányiková, Belkac Zeghmati, Yacine El-Mahdi Oualid, Pavel Jeřábek, poradci ministra

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.