Separace plynných směsí

Zaměřujeme se na membránové separace plynných směsí, především úpravu surového bioplynu z různých zdrojů pro získání alternativního paliva – CNG. S ohledem na současný trend dekarbonizace technologií se zabýváme i záchytem oxidu uhličitého (CO2) a dalších plynných polutantů ze spalin. Čištění spalin má pro průmysl velký aplikační potenciál, především s růstem ceny emisních povolenek a nových přísnějších emisních limitů. Separace plynů je studována s využitím jak komerčně dostupných membrán, tak i vlastních membrán, které jsou připravovány v naší laboratoři nebo ve spolupráci s pracovišti v ČR nebo v zahraničí.

Studujeme především polymerní membrány se zakotvenými iontovými kapalinami, polymery s vnitřní mikroporozitou anebo kompozitní membrány s cílenou povrchovou úpravou či modifikované procesními podmínkami. Z experimentálních dat jsou vyhodnocovány transportní a separační vlastnosti těchto membrán k posouzení perspektivního využití studovaného materiálu i jako vstupní informace pro modely k návrhu membránových modulů a separačního procesu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.