Na všechny články

Příprava cytotoxických organokomplexů železa a ruthenia se sacharidovými ligandy

Náš ústav se zapojil do projektu Otevřená Věda a vypsal stáž na atraktivní téma léčiv. Na stáži zjistíte, že to nemusejí být nudné bílé prášky. Látky, které v rámci této stáže budeme připravovat, jsou barevné a jejich separaci lze pozorovat pouhým okem. Více informací najdete zde https://1url.cz/mrTaJ.

Obr.1: Separace barev léčiv

 

LEKTOR STÁŽE: Ing. Vojtěch Hamala – Oddělení bioorganických látek a nanokompozitů

INSTITUCE: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců

POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 16

MÍSTO STÁŽE: Rozvojová 1/135, 165 02 Praha 6

Nádorové buňky mají odlišný metabolismus oproti zdravým buňkám: z jedné molekuly glukózy jsou schopny získat cca 10x méně energie než buňky zdravé. Zároveň mají nádorové buňky výrazně větší energetický výdej. Proto je přísun glukózy do nádorových buněk více než 500x větší než přísun glukózy do buněk zdravých. Toho je možné využít nejen při lokaci nádorů při pozitronové emisní tomografii, ale i při vývoji nových léčiv (obsahujících sacharidovou část) pro získání potřebné selektivity vůči nádoru oproti jiným tkáním.

Komplexy přechodných kovů se pro léčbu rakoviny využívají již déle než 30 let. Komerčně nejdůležitější jsou komplexy platiny (cisplatina, oxaliplatina), ale cytotoxické působení mají i komplexy železa, ruthenia, iridia, paladia a dalších kovů. V tomto projektu bude připraveno několik nových komplexů ruthenia a železa se sacharidovými ligandy, které budou následně poslány do spolupracujících biologických pracovišť k testování cytotoxicit. Student si vyzkouší práci v organické laboratoři, osvojí si základní postupy organické a koordinační chemie včetně analytické charakterizace připravených látek.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.