Na všechny projekty

ALCHYMIST: Udržitelné chemické inženýrství: snížení spotřeby energie u kontaktorů typu kapalina-plyn odhalením vlivu jednoduchých ALkoholů s krátkým řetězCem na HYdrodynaMIku bublin a tranSporT kyslíku

 • Trvání:
  1/2024 - 12/2025
 • Poskytovatel:
  MŠMT
 • Program:
  Barrande Mobility
 • Registrační číslo:
  8J24FR012
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová, VŠCHT v Praze
  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA Toulouse)

Anotace:

Projekt ALCHEMYST je zaměřen na studium přenosu hmoty v probublávaných tocích, a to na základě využití inovativních technik nacházejících se na českém i francouzském pracovišti. Techniky jsou schopny spolehlivě studovat přenos kyslíku z bublin do různých roztoků. Pro toto studium byly záměrně vybrány vodné roztoky alkoholů s jednoduchým řetězcem, které mají široké průmyslové využití a zároveň vykazují řadu anomálií.

Cílem projektu je také zapojit mladé vědecké pracovníky do výzkumné spolupráce a umožnit jejich odborný rozvoj. Oba partnerské týmy očekávají, že jim tato podpora umožní další rozvoj spolupráce a připraví je na zapojení do velkých mezinárodních projektů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.