Na všechny články

Ukončení Národního centra kompetence BIOCIRTECH „Biorafinace jako oběhové technologie“

Ve čtvrtek 11. května 2023 od 12:30 hodin se konalo ve velké zasedací místnosti Ústavu chemických procesů AV ČR závěrečné oponentní řízení Národního centra kompetence BIOCIRTECH „Biorafinace jako oběhové technologie“.

 

Tento projekt za podpory TAČR byl řešen naší Výzkumnou skupinou katalýzy a reakčního inženýrství ve spolupráci s dalšími 8 akademickými institucemi či vysokými školami a 7 firmami, celkem šestnáct účastníků. NCK BIOCIRTECH pokrývalo problematiku zpracování biomasy, a to mikrobiální, rostlinné, živočišné, ale i odpadní, včetně čistírenských či papírenských kalů se zaměřením na získávání přidané hodnoty reflektující vzrůstající potřeby lidstva v situaci jeho nezadržitelného růstu, v období klimatických změn i potenciálního úbytku neobnovitelných energetických zdrojů. Cílem byly nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi v souladu s cirkulární ekonomikou řešící aktuální společenská témata, jako je potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika apod a zároveň díky výzkumnému potenciálu přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků ve světě a obohatit jejich komerční sortiment; což se povedlo.

Výstupem projektu se stalo 95 různých výsledků, které náležely například do kategorií užitných vzorů, funkčních vzorků, poloprovozů a ověřených technologií i impaktovaných vědeckých článků.

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Národního Centra Kompetence.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.