Fluorované oligosacharidy jako ligandy galektinů

Galektiny jsou rozpustné proteiny, které nekovalentně váží β-galaktosidy. Nekovalentní interakce galektinů s oligosacharidy obsahujícími tento strukturní motiv se podílejí na vzniku a rozvoji patologií jako jsou např. rakovina nebo zánětlivé a fibrotické procesy. Připravujeme fluorovaná analoga galektinových ligandů laktosy, N-acetyllaktosaminu a N,N’-diacetyllaktosaminu a využíváme je jako molekulární sondy pro studium lidských galektinů. Kromě tzv. chemického mapování vazebného místa můžeme aplikovat metody 19F NMR spektroskopie k objasnění molekulární podstaty pozorovaných vazebných jevů. Navázání monovalentního fluorovaného disacharidu na multivalentní nosiče (dendrimery, proteiny apod.) nám dovoluje vyhodnotit dopad multivalentní prezentace ligandu na afinitu a selektivitu interakcí s galektiny. Očekáváme, že modulace selektivity sacharidových ligandů ke galektinům jejich deoxyfluorací a klastrováním povede k objevu selektivních inhibitorů. Syntetizujeme rovněž tetrasacharidy sestávající z fluorovaného disacharidového ligandu navázaného β-(1-4) glykosidickou vazbou na endogenní nebo fluorovanou laktosu či N-acetyllaktosamin. Tyto tetrasacharidy nyní využíváme k chemickému mapování méně konzervovaných vazebných segmentů A a B, jejichž afinita ke glykomimetikům je zatím málo prozkoumaná.

  • M. Kurfiřt, M. Dračínský, L. Červenková Šťastná, P. CuřínováV. HamalaM. Hovorková, P. Bojarová, J. Karban: Chem. Eur. J. 27(51), 13040–13051, 2021. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.