Na všechny aktuality

Úspěšné obhájení disertační práce na téma „Příprava a využití silicidu a germanidu hořčíku z odpadních surovin“

Ing. Jakub BumbaOddělení katalýzy a reakčního inženýrství úspěšně obhájil disertační práci na téma Příprava a využití silicidu a germanidu hořčíku z odpadních surovin na Ústavu organické technologie VŠCHT Praha a byl mu udělen vědecký titul Ph.D. v oboru Organické technologie. Gratulujeme.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.